Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bác ái năm 2023

Đăng ngày 20 - 02 - 2023
Lượt xem: 61
100%

 


2125_QĐ.pdf

Tin liên quan

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO...(21/04/2023 2:03 CH)

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm...(21/04/2023 1:57 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Bác Ái năm 2023(20/02/2023 3:41 CH)

Tin mới nhất

Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO...(21/04/2023 2:03 CH)

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm...(21/04/2023 1:57 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Bác Ái năm 2023(20/02/2023 3:41 CH)

74 người đang online
°