Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Tuổi trẻ Bác Ái đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân" gắn với phong trào "03 trách nhiệm".

Đăng ngày 08 - 03 - 2023
Lượt xem: 36
100%

Ngày 04/3/2023 cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, Tuổi trẻ huyện Bác Ái đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân dân" gắn với phong trào "03 trách nhiệm' do Tỉnh Đoàn phát động nhằm tổ chức các hoạt động khuyến khích đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo trong công tác,phục vụ nhân dân.

 

Với tinh thần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tại chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể gắn với phát huy chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tại nhà, góp phần đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người dân;

 Tổ chức 01 đội hình tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng VNeID thu hút hơn 500 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia hưởng ứng./.

 

Tin liên quan

Xã Phước Chính tổ chức Lễ Ra Quân thực hiện mô hình “Mỗi gia đình với một mảnh vườn(22/03/2023 9:45 SA)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÁC ÁI TRIỂN KHAI LẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH NĂM 2022(20/03/2023 4:53 CH)

NHỮNG RỦI RO TIỀM ẨN CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THƯỜNG GẶP(04/03/2023 11:06 SA)

Trưởng thôn Suối Rớ, xã Phước chính có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển khai thực hiện...(22/02/2023 3:26 CH)

Hội cựu chiến binh xã Phước Bình phối hợp triển khai thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách gắn...(21/02/2023 2:48 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI – PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (10/02/2023 9:34 SA)

Tin mới nhất

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(29/03/2023 1:55 CH)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái kiểm tra việc triển...(27/03/2023 10:36 SA)

Xã Phước Chính tổ chức Lễ Ra Quân thực hiện mô hình “Mỗi gia đình với một mảnh vườn(22/03/2023 9:45 SA)

HỘI PHỤ NỮ XÃ PHƯỚC CHÍNH, HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI(21/03/2023 1:29 CH)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÁC ÁI TRIỂN KHAI LẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH NĂM 2022(20/03/2023 4:53 CH)

NHỮNG RỦI RO TIỀM ẨN CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THƯỜNG GẶP(04/03/2023 11:06 SA)

4 người đang online
°