Thông báo về việc bán tài sản 04 phòng học của Trường Tiểu học Phước Thành B, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, Ninh Thuận theo hình thức niêm yết giá

Đăng ngày 02 - 08 - 2023
Lượt xem: 175
100%

 


Thong bao ban thanh ly 04 phong hoc cua truong Phuoc Thanh B.pdf

Tin liên quan

Thông báo đấu giá(29/02/2024 9:13 SA)

GIẤY MỜI VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (27/09/2022 9:17 SA)

THÔNG BÁO_LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(08/09/2022 2:47 CH)

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá(29/02/2024 9:13 SA)

GIẤY MỜI VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (27/09/2022 9:17 SA)

THÔNG BÁO_LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(08/09/2022 2:47 CH)

27 người đang online
°