Thông báo đấu giá

Đăng ngày 29 - 02 - 2024
Lượt xem: 524
100%

Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 02 cơ sở nhà, đất do Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái quản lý (bán lần 2)

 


26_TB.pdf

Tin liên quan

Thông báo về việc bán tài sản 04 phòng học của Trường Tiểu học Phước Thành B, xã Phước Thành,...(02/08/2023 8:50 SA)

GIẤY MỜI VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (27/09/2022 9:17 SA)

THÔNG BÁO_LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(08/09/2022 2:47 CH)

Tin mới nhất

Thông báo về việc bán tài sản 04 phòng học của Trường Tiểu học Phước Thành B, xã Phước Thành,...(02/08/2023 8:50 SA)

GIẤY MỜI VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (27/09/2022 9:17 SA)

THÔNG BÁO_LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(08/09/2022 2:47 CH)

20 người đang online
°