Công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

Đăng ngày 23 - 02 - 2020
Lượt xem: 364
100%

Ngày 18-02-2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019.

 

Theo đó, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Hải đều đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt mức độ 3 Phổ cập giáo dục tiểu học, đạt mức độ 1 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ. Huyện Ninh Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt mức độ 3 Phổ cập giáo dục tiểu học, và đạt mức độ 2 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ. Huyện Ninh Phước đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt mức độ 2 Phổ cập giáo dục tiểu học và Xóa mù chữ và đạt mức độ 1 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Huyện Thuận Nam, đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt mức độ 2 Phổ cập giáo dục tiểu học và đạt mức độ 1 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ. Riêng huyện Thuận Bắc và Bác Ái đều đạt Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt mức độ 1 Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và Xóa mù chữ.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2016.
Ảnh cô và các cháu thiếu nhi Trường Mầm non 16-4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Căn cứ xếp mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24-3-2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22-03-2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ làm cơ sở để tỉnh Ninh Thuận đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, công nhận tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong năm 2019./.

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình mới (13/08/2020 11:56 CH)

9.438 đầu thu truyền hình số vệ tinh sẽ lắp đặt cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 05 huyện...(28/05/2020 11:48 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP(16/04/2020 11:46 CH)

UBND tỉnh họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế-xã hội Quý I/2020, triển khai nhiệm...(27/03/2020 11:45 CH)

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Ninh Thuận (26/03/2020 11:44 CH)

Ninh Thuận: Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ...(26/03/2020 11:44 CH)

25 người đang online
°