Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học để phòng, chống Covid-19

Đăng ngày 08 - 03 - 2020
Lượt xem: 299
100%

 

Ngày 5/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 645/UBND-VXNV về việc tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học để phòng, chống Covid-19.

Theo đó, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học 01 tuần (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020) theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 491/TTr-SGDĐT ngày 05/3/2020.

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình mới (13/08/2020 11:56 CH)

9.438 đầu thu truyền hình số vệ tinh sẽ lắp đặt cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 05 huyện...(28/05/2020 11:48 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP(16/04/2020 11:46 CH)

UBND tỉnh họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế-xã hội Quý I/2020, triển khai nhiệm...(27/03/2020 11:45 CH)

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Ninh Thuận (26/03/2020 11:44 CH)

Ninh Thuận: Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ...(26/03/2020 11:44 CH)

55 người đang online
°