Huyện Bác ái khẩn trương triển khai công tác bầu cử

Đăng ngày 19 - 04 - 2021
Lượt xem: 336
100%

Đến nay, tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện Bác ái được triển khai khẩn trương, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ, lịch trình theo kế hoạch đã đề ra. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND và Thường trực MTTQ huyện đã thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử, về tại cơ sở để kết hợp hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử.

 


                           

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái đã quyết định thành lập 07 Ban bầu cử/07 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (trong đó các xã Phước Bình, Phước Tiến, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Đại: mỗi xã 01 đơn vị bầu cử; xã Phước Trung và xã Phước Chính ghép thành 01 đơn vị bầu cử; xã Phước Tân và xã Phước Hòa ghép thành 01 đơn vị bầu cử); Ủy ban nhân dân 9/9 xã đã quyết định thành lập 52 Ban bầu cử/52 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (xã Phước Bình: 06 đơn vị, xã Phước Hòa: 04 đơn vị; xã Phước Tân: 06 đơn vị; xã Phước Tiến: 08 đơn vị; xã Phước Thắng: 07 đơn vị; xã Phước Trung: 06 đơn vị; xã Phước Chính: 03 đơn vị; xã Phước Đại: 06 đơn vị; xã Phước Thành: 06 đơn vị). Ngày 26/3/2021 Ủy ban nhân dân các xã đã hoàn thành việc thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu 01 Tổ bầu cử với cơ cấu, số lượng, thành phần theo đúng quy định, trong đó có 01 viên chức y tế để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 

Qua kết quả rà soát, tổng số cử tri trên địa bàn huyện có 19.979 người (gồm 10.010 cử tri Nam và 9.969 cử tri nữ), hiện Ủy ban nhân dân các xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và 52 khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Tính đến sáng ngày 16/4/2021, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và 9/9 xã đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để thỏa thuận, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, nhiệm kỳ 2021-2026.  Qua kêt qua hiệp thương lần 3 đã đạt được sự thống nhất cao, lập danh sách 51 người ứng cử để bầu 30 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 291 người ứng cử để bầu 175 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. So với kết quả hiệp thương lần thứ 2, ở cả hai cấp huyện và xã không có sự biến động về người ứng cử. Tính đến nay, Ủy ban bầu cử huyện, xã và các ngành liên quan chưa tiếp nhận các hồ sơ, vụ việc có liên quan đối với người ứng cử. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, không phát sinh vấn đề phức tạp cần xử lý.

Tiểu ban tuyên truyền của UBBC huyện và các xã đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương, điển hình như: thu âm đĩa (bằng 02 thứ tiếng, tiếng phổ thông và tiếng Raglai) bộ câu hỏi - đáp về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, phát các xã, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh các xã thực hiện phát sóng 02 lần/ngày. Lắp đặt 10 bảng pa nô (240m2) tại Trung tâm hành chính huyện, trung tâm hành chính các xã và và một số điểm khu vực cộng cộng.  UBBC 9 xã thực hiện trang trí khẩu hiệu tại các khu đông dân cư, khu vực niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc tuyên truyền và công tác trang trí kết hợp với kỷ niệm ngày 16/4 đã góp phần tạo được cảnh quan,  không khí sôi nổi trên địa bàn toàn huyện chuẩn bị cho ngày Hội bầu cử của toàn dân.

Công tác chuẩn bị các điều kiện vật chất - kỹ thuật cho cuộc bầu cử được quan tâm đảm bảo theo qui định. Ủy ban bầu cử huyện, xã đang tập trung hoàn thiện dự thảo Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, in ấn phục vụ công tác bầu cử theo quy định.

Trên cơ sở kế hoạch đề ra,  hiện UBBC các cấp trong huyện đang khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo, trong đó tập trung tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử phù hợp thực tế của địa phương, tới tất cả các khu dân cư trên toàn huyện (qua hệ thống loa truyền thanh, loa kẹo kéo, hệ thống pano, áp phích...). Đặc biệt Mặt trận huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp với  phòng Giáo dục - đào tạo và Huyện đoàn huy động lực lượng thanh niên, học sinh tổ chức 04 đợt tuyên truyền, cổ động trước ngày bầu cử tại 9/9 xã. Thực hiện công bố và niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu theo quy định. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở đơn vị ứng cử và thực hiện vận động bầu cử theo luật định (hoàn thành trước ngày 15/5/2021). Giao trách nhiệm cho từng thành viên UBBC huyện bám sát cơ sở tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử (23/5/2021).

Với sự khẩn trương, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong huyện và tạo được không khí khấn khởi, sự mong đợi, tràn đầy niềm tin trong các tầng lớp nhân dân chuẩn bị cho ngày bầu cử, ngày hội của toàn dân, tin tưởng chắc chắn rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Bác Ái sẽ thành công tốt đẹp. /.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nơi gửi gắm niềm tin của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX,...(19/04/2021 12:12 SA)

Xác định khu phiếu bỏ phiếu bầu cử đại biểu(03/03/2021 12:11 SA)

Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026(03/03/2021 12:10 SA)

Tiếp nhận hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu biểu(03/03/2021 12:10 SA)

Ân định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu (03/03/2021 12:10 SA)

Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ nhiệm vụ công tác bầu cử (03/03/2021 12:10 SA)

41 người đang online
°