Nơi gửi gắm niềm tin của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng ngày 19 - 04 - 2021
Lượt xem: 317
100%

Thực hiện lộ trình nhiệm vụ công tác bầu cử, từ ngày 31/3/2021 đến 07/4/2021, 38/38 thôn của huyện Bác Ái đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành trước 05 ngày so với kế hoạch đã đề ra.

 

Nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Bác Ái có 01 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, 04 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 51 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 291 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

           Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiem cử tri thôn Ma hoa – Phước Đại.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phối hợp với UBND xã triệu tập và chủ trì hội nghị. Cử tri được mời tham dự là đại diện hộ gia đình trong thôn, nơi người ứng cử cư trú; Khách mời của hội nghị gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND xã, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử theo quy định. Kết quả có 5.705 cử tri tham dự/7.785cử tri được triệu tập, nơi có cử tri tham dự đông nhất là thôn Đá Trắng, xã Phước Tân là 197 hộ/246 hộ dân tham gia; ít nhất là thôn Suối Khô, xã Phước Chính là 56 hộ/60 hộ dân tham gia.

Qua theo dõi, giám sát của Mặt trận huyện, các hội nghị cử tri đều đảm bảo về số lượng cử tri tham dự, đảm bảo trình tự, nội dung, tạo được không khí dân chủ, đoàn kết. Cử tri tham dự là đại diện hộ gia đình, bao gồm nhiều tầng lớp nhân dân sinh hoạt ổn định lâu dài tại địa phương nên hiểu và gần gũi với những người ứng cử. Chủ trì hội nghị đã thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn tại bước bốn của Quy trình hiệp thương và các quy định của Chương I Nghị quyết số 1186/2021/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Tại hội nghị này, cử tri được nghe giới thiệu 4 tiêu chuẩn của người đại biểu HĐND (quy định tại Điều 7, Luật tổ chức chính quyền địa phương), những trường hợp không được ra ứng cử được quy định tại Điều 37 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. 

Hầu hết cử tri nhận xét, đánh giá cao về tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, điều kiện, đạo đức, tác phong, mối quan hệ với nhân dân của những người ứng cử. Bản thân và gia đình người ứng cử luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Một số cử tri còn gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình: nếu trúng cử phải phát huy vai trò người đại biểu dân cử, là người đại diện cho cử tri cần thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong huyện, trung thực nói lên tiếng nói của mình góp phần đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; trung thực phản ánh những khó khăn, tồn tại cũng như cuộc sống của người dân địa phương. Đồng thời người đại biểu HĐND nhiệm kỳ này phải làm việc tích cực, nhiệt tình và chất lượng hơn; giám sát chặt chẽ hơn đối với các cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật ở địa phương.

Cử tri cũng đề nghị với một số ít đại biểu: cần phát biểu trong cuộc họp nhiều hơn; mạnh dạn đóng góp ý kiến trong phê bình để xây dựng cơ quan và địa phương ngày càng tốt hơn. Tại các hội nghị này,không có trường hợp nào cử tri nêu lên những vụ việc cần phải trả lời và xác minh.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm với UCV 

Kết quả những người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đều nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối (100%) của cử tri nơi cư trú có mặt tham dự tại hội nghị.

Từ kết quả hội nghị nói trên, Ban Thường trực Mặt trận các cấp trong huyện đang khẩn trương tiến hành chuẩn bị các điều kiện, nội dung để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND ở cấp mình, nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến hoàn thành trước ngày 16/4/2021)./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Huyện Bác ái khẩn trương triển khai công tác bầu cử(19/04/2021 12:12 SA)

Xác định khu phiếu bỏ phiếu bầu cử đại biểu(03/03/2021 12:11 SA)

Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026(03/03/2021 12:10 SA)

Tiếp nhận hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu biểu(03/03/2021 12:10 SA)

Ân định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu (03/03/2021 12:10 SA)

Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ nhiệm vụ công tác bầu cử (03/03/2021 12:10 SA)

47 người đang online
°