Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Tiếp nhận hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu biểu

Đăng ngày 03 - 03 - 2021
Lượt xem: 243
100%

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021-2026

 

Đính kèm file:

 09 TB_UBBC.pdf

14.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nơi gửi gắm niềm tin của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX,...(19/04/2021 12:12 SA)

Huyện Bác ái khẩn trương triển khai công tác bầu cử(19/04/2021 12:12 SA)

Xác định khu phiếu bỏ phiếu bầu cử đại biểu(03/03/2021 12:11 SA)

Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026(03/03/2021 12:10 SA)

Ân định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu (03/03/2021 12:10 SA)

Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ nhiệm vụ công tác bầu cử (03/03/2021 12:10 SA)

142 người đang online
°