Tiếp nhận hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu biểu

Đăng ngày 03 - 03 - 2021
Lượt xem: 309
100%

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021-2026

 

Đính kèm file:

 09 TB_UBBC.pdf

14.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nơi gửi gắm niềm tin của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX,...(19/04/2021 12:12 SA)

Huyện Bác ái khẩn trương triển khai công tác bầu cử(19/04/2021 12:12 SA)

Xác định khu phiếu bỏ phiếu bầu cử đại biểu(03/03/2021 12:11 SA)

Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026(03/03/2021 12:10 SA)

Ân định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu (03/03/2021 12:10 SA)

Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ nhiệm vụ công tác bầu cử (03/03/2021 12:10 SA)

94 người đang online
°