Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Về việc triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bác Ái

Đăng ngày 23 - 08 - 2021
Lượt xem: 299
100%

Ngày 20/8/2021 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1784/UBND-TH, Về việc triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bác Ái

 

Đính kèm file:  

1784_CV_UBND_2021.pdf

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030(06/10/2022 10:59 SA)

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bác Ái (06/10/2022 10:56 SA)

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Bác Ái đến năm 2030(02/09/2022 4:50 CH)

THÔNG BÁO(18/10/2021 7:31 CH)

THÔNG BÁO CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN BÁC ÁI(29/09/2021 7:28 CH)

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ (28/09/2021 7:28 CH)

33 người đang online
°