Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 14 - 10 - 2022
Lượt xem: 91
100%

 


65_bc.pdf | 65_CĐ.pdf

Tin liên quan

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2021(22/07/2022 8:59 SA)

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022(22/07/2022 8:57 SA)

Công khai về kế hoạch đầu tư công nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021(22/07/2022 8:54 SA)

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022(22/07/2022 8:50 SA)

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trình Hội đồng nhân dân huyện (29/05/2022 3:13 CH)

Tin mới nhất

Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022(02/11/2022 8:10 SA)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022(07/08/2022 8:58 CH)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022(07/08/2022 8:55 CH)

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2021(22/07/2022 8:59 SA)

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022(22/07/2022 8:57 SA)

51 người đang online
°