Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2021

Đăng ngày 22 - 07 - 2022
Lượt xem: 30
100%

 


CK_QT_NAM2021.pdf

Tin liên quan

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022(22/07/2022 8:57 SA)

Công khai về kế hoạch đầu tư công nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021(22/07/2022 8:54 SA)

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022(22/07/2022 8:50 SA)

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trình Hội đồng nhân dân huyện (29/05/2022 3:13 CH)

công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2021(29/05/2022 2:59 CH)

Tin mới nhất

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022(07/08/2022 8:58 CH)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022(07/08/2022 8:55 CH)

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022(22/07/2022 8:57 SA)

Công khai về kế hoạch đầu tư công nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021(22/07/2022 8:54 SA)

Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022(22/07/2022 8:50 SA)

15 người đang online
°