Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trình Hội đồng nhân dân huyện

Đăng ngày 29 - 05 - 2022
Lượt xem: 35
100%

 


Cong khai du toan.pdf

Tin liên quan

công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2021(29/05/2022 2:59 CH)

Tin mới nhất

công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2021(29/05/2022 2:59 CH)

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiên dự toán ngân sách huyện 09 tháng năm 2021(18/11/2021 7:36 CH)

Công khai về sối liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2020(08/09/2021 7:24 CH)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Bác Ái(23/08/2021 7:20 CH)

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021(20/08/2021 7:20 CH)

2 người đang online
°