Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bác Ái

Đăng ngày 06 - 10 - 2022
Lượt xem: 269
100%

 


0. KH2022 BAC AI PDUYET (T08-2022).pdf | 474-QĐ-UBND 24.8.22 VV PD KH SDĐ 2022 HUYỆN BÁC ÁI.pdf | BIỂU KÈM THEO QĐ 474-QĐ-UBND 24.8.22.pdf

Tin liên quan

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030(06/10/2022 10:59 SA)

Tin mới nhất

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030(06/10/2022 10:59 SA)

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Bác Ái đến năm 2030(02/09/2022 4:50 CH)

THÔNG BÁO(18/10/2021 7:31 CH)

THÔNG BÁO CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN BÁC ÁI(29/09/2021 7:28 CH)

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ (28/09/2021 7:28 CH)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ(27/09/2021 7:28 CH)

66 người đang online
°