Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Đăng ngày 06 - 10 - 2022
Lượt xem: 444
100%

 


. PDUYET QH2030 HUYEN BAC AI T8.2022.pdf | QH2030 Bac Ai Cong Khai.jpg | 462-QĐ-UBND 15.8.22 QĐ VV PD QH SDĐ ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN BÁC ÁI.pdf | PHỤ LỤC KÈM QĐ 462.pdf

Tin liên quan

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bác Ái (06/10/2022 10:56 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2023(06/10/2023 1:52 CH)

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023(12/09/2023 9:35 CH)

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bác Ái.(31/07/2023 9:37 SA)

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bác Ái(28/06/2023 8:32 SA)

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bác Ái (06/10/2022 10:56 SA)

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Bác Ái đến năm 2030(02/09/2022 4:50 CH)

9 người đang online
°