Hội nông dân xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình

Đăng ngày 12 - 05 - 2022
Lượt xem: 78
100%

Trong thời gian qua Hội nông dân xã Phước Thành, huyện Bác Ái đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Từ đó nhiều hội viên nông dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Hội Nông dân xã Phước thành phát huy hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển kinh tế

 

Hiện nay, Hội nông dân xã Phước Thành đang quản lý 3 tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư, với tổng dư nợ trên 4.101 triệu đồng/108 hộ vay, bình quân mỗi hộ vay từ 15 triệu đồng đến 50 triệu đồng, với 08 chương trình tín dụng, tỷ lệ thu lãi đạt trên 100% số lãi phải thu; nợ quá hạn chiếm 0% tổng dư nợ; lãi tồn là 6,5 triệu đồng. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, nhiều hội viên đã đầu tư đúng mục đích mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên, cuộc sống khá giả, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Trên cơ sở xác định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong thực hiện nội dung công việc trong hợp đồng Ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội nông dân xã. Hội nông dân xã đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ban giảm nghèo xã tập trung triển khai đầy đủ các nội dung công việc, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động bằng việc đề ra nhiều giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện. Thông qua đó một mặt vừa bảo đảm cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách công khai, dân chủ, tạo được lòng tin trong nhân dân, phát huy hiệu quả trong sử dụng vốn vay. Mặt khác là điều kiện giúp tập hợp, củng cố, gắn kết, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội tại các thôn.

Để đạt được các kết quả trên, bản thân Ông Chamaléa Tuynh chủ tịch Hội  nông dân xã Phước Thành đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền và phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến mọi hội viên và người dân trong xã. Hội  nông dân xã thường xuyên phối hợp với Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn và cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của tổ viên, đôn đốc hộ vay trả lãi hàng tháng, trả gốc khi đến hạn theo định kỳ đã thỏa thuận, thông báo kịp thời cho Ngân hàng Chính sách xã hội những trường hợp hộ vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, các hộ vay sử dụng vốn vay sai mục đích để xử lý theo quy định. Qua đó làm cho các hộ vay có ý thức trong việc sử dụng vốn vay cho có hiệu quả, trả lãi, gốc đúng thời hạn, đồng thời giảm bớt những khó khăn khi bị rủi ro, tạo thêm thu nhập phục vụ cho hoạt động của hội trong các phong trào. Thường xuyên kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ban giảm nghèo để xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, lãi tồn đọng.

Thời gian tới, Hội  nông dân xã Phước Thành chủ động tiếp tục phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư, mở rộng các mô hình kinh tế, phát triển dịch vụ; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương ./.

 

Tin liên quan

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Bác Ái phối hợp triển khai thực hiện tốt văn bản Liên tịch, chỉ đạo có...(02/08/2022 8:48 SA)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI QUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM...(21/07/2022 4:58 CH)

CHỊ CHAMALÉA THỊ DEM –THÔN CHÀ PANH- XÃ PHƯỚC HÒA- HUYỆN BÁC ÁI- TỈNH NINH THUẬN SỬ DỤNG CÓ HIỆU...(21/07/2022 4:33 CH)

Ông Cao Xuân Hàm- Thôn Gia É, Xã Phước Bình người Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tận tâm với...(18/07/2022 2:29 CH)

CHỊ KATƠR THỊ NANH –THÔN MA HOA XÃ PHƯỚC ĐẠI- HUYỆN BÁC ÁI- TỈNH NINH THUẬN VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO...(18/07/2022 2:24 CH)

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện họp trực tuyến thường kỳ kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2022, triển khai...(09/08/2022 9:25 CH)

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm...(09/08/2022 9:22 CH)

HUYỆN ĐOÀN BÁC ÁI TỔ CHỨC LỄ BÀN GIAO NHÀ NHÂN ÁI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỚC THẮNG HUYỆN BÁC ÁI(07/08/2022 8:46 CH)

LỄ BÀN GIAO SÁCH VÀ TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH HIẾU HỌC TẠI XÃ PHƯỚC TRUNG(07/08/2022 8:18 CH)

THĂM, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN(07/08/2022 8:12 CH)

61 người đang online
°