Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Đăng ngày 19 - 04 - 2022
Lượt xem: 689
100%

Thực hiện các nghị quyết Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 10/01/2022 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 25/01/2022 về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 21-NQ/TU , ngày 25/01/2022 về công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 05/4/2022, Huyện ủy Bác Ái đã ban hành các Chương trình hành động số 135-136-137-CTr/HU để triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế địa phương.

 

Đính kèm file: 135_CTT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Huyện Bác Ái triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII(17/08/2022 11:19 SA)

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN BÁC ÁI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ PHƯỚC TÂN HUYỆN BÁC ÁI(14/08/2022 8:10 CH)

Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 (20/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2022(23/03/2022 3:40 CH)

103 người đang online
°