Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022

Đăng ngày 20 - 04 - 2022
Lượt xem: 773
100%

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/HU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Sáng ngày 20/4/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 với sự tham gia của các đồng chí: Huyện ủy viên khóa XIV, trưởng phòng, phó trưởng phòng các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; các Ủy viên UBKT huyện; Phó giám đốc trung tâm chính trị huyện; và các đồng chí bí thư các TCCSĐ trực thuộc.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Mẫu Thái Phương – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy trình bày các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2022 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

 

 


 

Đ/c Mẫu Thái Phương- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy- Chủ trì Hội nghị

Thông qua việc học tập, quán triệt nhằmtạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền; giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong tỉnh nghiên cứu, học tập, làm sâu sắc thêm nội dung chuyên đề năm 2022; cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân năm 2022. Tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội; giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau hội nghị học tập, quán triệt dành cho cán bộ chủ chốt cấp huyện; đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Trung tâm chính trị huyện mở các lớp cho các đối tượng còn lại; đồng thời yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022 trong sinh hoạt đảng, cơ quan, đoàn thể bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt chuyên đề năm 2022 cần liên hệ sát với tình hình thực tiễn của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị; tập trung thảo luận, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và biện pháp khắc phục, biểu dương các trường hợp làm tốt, phê bình, kiểm điểm, đề ra các biện pháp khắc phục đối với các cá nhân còn hạn chế, khuyết điểm - nếu có.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Huyện Bác Ái triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII(17/08/2022 11:19 SA)

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN BÁC ÁI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ PHƯỚC TÂN HUYỆN BÁC ÁI(14/08/2022 8:10 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2022(23/03/2022 3:40 CH)

35 người đang online
°