Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Huyện ủy

Đăng ngày 22 - 04 - 2022
Lượt xem: 192
100%

Ngày 12/4/2022, Huyện ủy Bác Ái ban hành Quyết định số 618-QĐ/HU về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Đính kèm file: 618 _QĐ_Ban tổ chức.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Văn phòng Huyện ủy (22/04/2022 3:43 CH)

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Huyện ủy(22/04/2022 3:42 CH)

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban dân Vận Huyện ủy(22/04/2022 3:42 CH)

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy(22/04/2022 3:42 CH)

CƠ CẤU TỒ CHỨC HUYỆN ỦY BÁC ÁI(03/10/2021 7:29 CH)

15 người đang online
°