Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban dân Vận Huyện ủy

Đăng ngày 22 - 04 - 2022
Lượt xem: 159
100%

Ngày 12/4/2022, Huyện ủy Bác ái ban hành Quyết định số 621-QĐ/HU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban dân vận Huyện ủy

 

Đính kèm file: 621- Ban Dân vận.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Văn phòng Huyện ủy (22/04/2022 3:43 CH)

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Huyện ủy (22/04/2022 3:43 CH)

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Huyện ủy(22/04/2022 3:42 CH)

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy(22/04/2022 3:42 CH)

CƠ CẤU TỒ CHỨC HUYỆN ỦY BÁC ÁI(03/10/2021 7:29 CH)

68 người đang online
°