Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Văn phòng Huyện ủy

Đăng ngày 22 - 04 - 2022
Lượt xem: 968
100%

Ngày 12/4/2022, Huyện Ủy Bác Ái ban hành Quyết định 617-QĐ/HU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Văn phòng Huyện ủy

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Huyện ủy (22/04/2022 3:43 CH)

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Huyện ủy(22/04/2022 3:42 CH)

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban dân Vận Huyện ủy(22/04/2022 3:42 CH)

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy(22/04/2022 3:42 CH)

CƠ CẤU TỒ CHỨC HUYỆN ỦY BÁC ÁI(03/10/2021 7:29 CH)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HUYỆN ỦY BÁC ÁI(03/10/2021 7:29 CH)

30 người đang online
°