CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI

Đăng ngày 29 - 09 - 2021
Lượt xem: 85
100%

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI

 

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện hoạt động theo chế độ trách nhiệm tập thể (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, báo cáo kết quả hoạt động trước Hội đồng nhân dân huyện). Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành văn bản cá biệt để điều hành công việc theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Chỉ đạo mọi hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giữ mối liên hệ với Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

2.Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:

Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện giữ mối quan hệ với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân, các cơ quan Đảng thuộc Huyện ủy và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

3. Trưởng Ban kinh tế – xã hội Hội đồng nhân dân huyện: 

- Phụ trách lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo trên địa bàn huyện.

- Giúp Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực phụ trách; tổ chức khảo sát việc thực thi pháp luật lĩnh vực phụ trách do chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phân công.

- Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về lĩnh vực kinh tế - xã hội; thu thập và đề xuất giải quyết ý kiến, nguyện vọng của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện; tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Ký các văn bản theo sự uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và thẩm quyền của Ban.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên liên hệ, quan hệ phối hợp với các Ban Đảng, Mặt trận, Đoàn thể huyện, các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt công tác thuộc lĩnh vực phân công; phụ trách địa bàn các xã Phước Trung, Phước Chính, Phước Thành.

4. Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 

- Phụ trách lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền điạ phương và quản lý điạ giới hành chính ở điạ phương.

- Giúp Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực phụ trách; tổ chức khảo sát việc thực thi pháp luật lĩnh vực phụ trách do chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phân công.

- Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về lĩnh vực pháp chế; thu thập và đề xuất giải quyết ý kiến, nguyện vọng của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện; tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Ký các văn bản theo sự uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và thẩm quyền của Ban.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; thường xuyên quan hệ phối với các Ban Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp huyện, phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, để thực hiện tốt công tác thuộc lĩnh vực phân công; phụ trách địa bàn các xã Phước Tân, Phước Hòa, Phước Bình.

5.Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện

- Phụ trách lĩnh vực dân tộc trên địa bàn huyện.

- Giúp Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực phụ trách; tổ chức khảo sát việc thực thi pháp luật lĩnh vực phụ trách do chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phân công.

- Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về lĩnh vực Dân tộc; thu thập và đề xuất giải quyết ý kiến, nguyện vọng của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện; tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Ký các văn bản theo sự uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và thẩm quuyền của Ban.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên quan hệ phối hợp công tác với các Ban Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp huyện, các phòng, ban ngành, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt công tác thuộc lĩnh vực phân công; phụ trách địa bàn các xã Phước Tiến, Phước Thắng, Phước Đại.

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN(03/10/2021 7:29 CH)

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...(24/02/2021 12:09 SA)

Chế độ báo cáo tiến độ nhiệm vụ công tác bầu cử (24/02/2021 12:09 SA)

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(24/02/2021 12:09 SA)

Bác Ái tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9 khóa 8(19/12/2014 11:12 CH)

5 người đang online
°