Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái chỉ đạo tập trung phối hợp thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng chính sách năm 2022

Đăng ngày 25 - 05 - 2022
Lượt xem: 140
100%

Căn cứ báo cáo số 122/BC-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện Bác Ái về báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Công văn số 715/UBND-VX ngày 18/4/2022 của UBND huyện Bác Ái về việc cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; Quyết định số 156/QĐ-BĐD ngày 17/5/2022 của Trưởng Ban đại diện (BĐD)-Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bác Ái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ năm 2022.

 

Căn cứ nhu cầu nguồn vốn năm 2022 của các xã, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện đã trình xin nguồn vốn Trung ương và đã tổ chức giao cho các xã để tổ chức triển khai giải ngân vốn. Đến nay, các chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn cơ bản đã tổ chức giải ngân hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu nguồn vốn giải ngân còn chậm, để vốn tồn đọng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 đã được Trưởng BĐD – HĐQT NHCSXH huyện giao, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được kịp thời hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước, có nguồn vốn để đầu tư phát triển, sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, từng bước thoát nghèo và góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 1006/UBND-VX ngày 19/5/2022 về việc tập trung phối hợp thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng chính sách năm 2022.


1006_CV_UBND.pdf

Tin liên quan

CHỊ KATƠR THỊ TUÝ- THÔN ĐÁ BA CÁI, XÃ PHƯỚC THÀNH NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA...(27/09/2022 8:32 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(27/09/2022 8:28 SA)

Chủ tịch UBND xã Phước Thành, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vốn tín dụng chính sách của...(21/09/2022 10:24 SA)

XÃ PHƯỚC BÌNH - HUYỆN BÁC ÁI NHIỀU HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐƯỢC TIẾP...(07/09/2022 11:13 SA)

GIA ĐÌNH ANH KATƠR HẬU, THÔN BẠC RÂY 2- XÃ PHƯỚC BÌNH- HUYỆN BÁC ÁI QUYẾT TÂM THOÁT NGHÈO BỀN...(25/08/2022 9:52 SA)

Tin mới nhất

CHỊ KATƠR THỊ TUÝ- THÔN ĐÁ BA CÁI, XÃ PHƯỚC THÀNH NGƯỜI TỔ TRƯỞNG TÂM HUYẾT, GIÚP ĐỠ NHIỀU HỘ GIA...(27/09/2022 8:32 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(27/09/2022 8:28 SA)

Chủ tịch UBND xã Phước Thành, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vốn tín dụng chính sách của...(21/09/2022 10:24 SA)

XÃ PHƯỚC BÌNH - HUYỆN BÁC ÁI NHIỀU HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐƯỢC TIẾP...(07/09/2022 11:13 SA)

GIA ĐÌNH ANH KATƠR HẬU, THÔN BẠC RÂY 2- XÃ PHƯỚC BÌNH- HUYỆN BÁC ÁI QUYẾT TÂM THOÁT NGHÈO BỀN...(25/08/2022 9:52 SA)

85 người đang online
°