Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Đăng ngày 23 - 03 - 2022
Lượt xem: 483
100%

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/HU, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức thông tin, tuyên truyền biển, đảo năm 2022. Sáng ngày 22/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền biển đảo năm 2022 với sự tham gia của các đồng chí: Huyện ủy viên khóa XIV; Trưởng phòng, phó trưởng phòng các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; các Ủy viên UBKT huyện; Phó giám đốc trung tâm chính trị huyện; và các đồng chí bí thư các TCCSĐ trực thuộc.

 

                          Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy- Chính trị viên Chi đội kiểm ngư số 4, Vùng 4 Hải quân: Thông tin, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thông tin mới về tình hình Biển Đông gần đây. Tuyên truyền về tình hình Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; những căn cứ khoa học lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đỏa của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; việc thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thông tin, tuyên truyền các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển và kết quả giải quyết các vấn đề biên giới biển giữa Việt Nam và các nước có liên quan. Định hướng tư tưởng cho các đối tượng được tuyền truyền xung quanh các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan đến Biển Đông để chống phá ta... Chiếu phim phóng sự một số nét khái quát về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Vùng 4 Hải quân; kết quả hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Vùng 4 Hải quân.

    Thông qua hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền biển, đảo năm 2022 nhằm tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh trong huyện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những thông tin mới về tình hình biển, đảo Việt Nam thời gian gần đây. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên biển; quan điểm đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước ta; công tác đấu tranh, phản bác với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước về tình hình biển, đảo Việt Nam; việc tuân thủ pháp luật khi khai thác hải sản trên biển, chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, tháo gỡ “thẻ vàng”. Tuyên truyền, củng cố niềm tin, niềm tự hào dân tộc, ra sức đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam, Vùng 4 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

          

Tin liên quan

Tin mới nhất

Huyện Bác Ái triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII(17/08/2022 11:19 SA)

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN BÁC ÁI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ PHƯỚC TÂN HUYỆN BÁC ÁI(14/08/2022 8:10 CH)

Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 (20/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

76 người đang online
°