Ủy ban nhân dân huyện họp trực tuyến giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cho các ngành và UBND các xã

Đăng ngày 17 - 01 - 2022
Lượt xem: 270
100%

Sáng ngày 12/01/2022, Đồng chí Hồ Xuân Ninh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên trực tuyến giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cho các ngành và UBND các xã. Cùng tham dự cuộc họp có đồng chí Mẫu Thái Phương - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; PCT HĐND huyện; PCT UBND huyện; Lãnh đạo Văn phòng huyện ủy; Thành viên UBND huyện; Lãnh đạo các đơn vị tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Lãnh đạo HĐND, UBND của 09 xã (tham dự tại điểm cầu trực tuyến xã).

 

 

Đồng Chí Hồ Xuân Ninh – Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì cuộc họp.

 

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025, là năm tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình của Trung ương, của tỉnh đã ban hành, nhất là các lĩnh vực trọng tâm, then chốt, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức cả bên ngoài, bên trong, cả khách quan, chủ quan là những trở ngại cho sự phát triển của huyện trong năm 2022, cụ thể: Tình hình bệnh dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn, nhất là theo chỉ đạo của Chính phủ biến chủng mới Omicron của virút Sars-CoV-2 diễn biến rất phức tạp và vẫn là nguy cơ đe doạ cả trước mắt lẫn lâu dài; thiên tai, dịch bệnh và thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; nguồn vốn để đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu của huyện; tính chủ động, tin thần tự giác, ý thức vươn lên của một bộ phận cán bộ, công chức và trong nhân dân còn thấp.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị, địa phương quán triệt phương châm hành động “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”;đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch COVID-19 để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực điều trị của cán bộ y tế, nhất là y tế cơ sở; duy trì hoạt động các Trạm y tế lưu động; tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm Vắc xin phòng COVID-19, phấn đấu chậm nhất trong Quý I/2022 hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; có kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi để hướng tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng; Việc tổ chức các hoạt Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 phải trên tinh thần tiết kiệm, an toàn và vui tươi, đảm bảo an ninh trật tự, không tập trung đông người; tập trung ưu tiên chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người yếu thế, đảm bảo người dân ai cũng có tết; Tập trung chuẩn bị tốt công tác giao quân năm 2022, thời gian giao dự kiến theo kế hoạch ngày 16/2/2022;Tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến. Tổ chức triển khai hiệu quả phương án dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác vận động học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo duy trì ổn định sỹ số ở các cấp học; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, hội họp; đẩy mạnh tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với tinh thần và khí thế mới ngay từ đầu năm để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Huyện Bác Ái triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII(17/08/2022 11:19 SA)

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN BÁC ÁI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ PHƯỚC TÂN HUYỆN BÁC ÁI(14/08/2022 8:10 CH)

Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 (20/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

Huyện ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh...(19/04/2022 3:42 CH)

94 người đang online
°