Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

THÔNG BÁO

Đăng ngày 05 - 10 - 2022
Lượt xem: 180
100%

danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các đơn vị trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái

 


2077_TB.pdf

Tin liên quan

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ huyện Bác Ái(10/04/2023 4:09 CH)

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự đánh giá chương trình hành động...(05/01/2023 3:13 CH)

Về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại chức...(01/12/2022 10:58 SA)

Thông báo về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn công chức cấp xã vào làm công chức...(19/09/2022 8:44 SA)

Kế hoạch tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm...(09/09/2022 2:27 CH)

Thông báo xét chọn, tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái (09/09/2022 2:24 CH)

Tin mới nhất

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ huyện Bác Ái(10/04/2023 4:09 CH)

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự đánh giá chương trình hành động...(05/01/2023 3:13 CH)

Về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại chức...(01/12/2022 10:58 SA)

Về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn cán bộ, công chức cấp xã vào làm tại UBND huyện...(14/10/2022 9:13 SA)

Thông báo về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn công chức cấp xã vào làm công chức...(19/09/2022 8:44 SA)

Kế hoạch tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm...(09/09/2022 2:27 CH)

35 người đang online
°