CHÍNH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ LUÂN CHUYỂN CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Đăng ngày 14 - 08 - 2022
Lượt xem: 767
100%

Ngày 22/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND về Quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có quy định về chính hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể:

 

1. Về đối tượng

Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện luân chuyển công tác theo Kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cụ thể:

- Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý hiện là cấp ủy viên đương nhiệm, quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện luân chuyển về giữ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố luân chuyển công tác về các Sở, ban, ngành.

- Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện luân chuyển giữa các chức danh tương đương, luân chuyển giữa các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan nhà nước và ngược lại.

2. Chính sách Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện luân chuyển (ngoài các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành)

a) Chế độ hỗ trợ:

- Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển từ cấp tỉnh về cấp huyện; từ cấp huyện về cấp xã; luân chuyển giữa các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan nhà nước và ngược lại (kể cả các trường hợp luân chuyển ngang giữa cấp huyện, cấp xã):

+ Chế độ hỗ trợ 01 lần ban đầu: bằng 03 lần mức lương cơ sở. Riêng luân chuyển đến địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ bằng 04 lần mức lương cơ sở.

+ Sinh hoạt phí và hỗ trợ đi lại (không bao gồm từ tỉnh về thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; từ huyện, thành phố về xã, phường, thị trấn nơi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đặt trụ sở): bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/tháng (có khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi công tác từ 10 km trở lên). Riêng luân chuyển đến địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (không phải là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) hoặc có khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi công tác từ 30 km trở lên thì được hỗ trợ bằng 02 lần mức lương cơ sở/tháng.

+ Bố trí nhà ở công vụ: Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển đến nơi làm việc mới (khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi công tác từ 20 km trở lên) được bố trí nhà ở công vụ. Trường hợp cơ quan chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ theo mức khoán 1.000.000 đồng/tháng để thuê nhà ở.

- Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển từ cấp huyện lên cấp tỉnh:

+ Chế độ hỗ trợ 01 lần ban đầu: bằng 03 lần mức lương cơ sở. Riêng luân chuyển từ địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ bằng 04 lần mức lương cơ sở.

+ Sinh hoạt phí và hỗ trợ đi lại (không bao gồm từ thành phố Phan RangTháp Chàm về tỉnh): bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/tháng (có khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi công tác từ 10 km trở lên). Riêng luân chuyển từ địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) hoặc có khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi công tác từ 30 km trở lên thì được hỗ trợ bằng 02 lần mức lương cơ sở/tháng.

+ Bố trí nhà ở công vụ: Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển đến nơi làm việc mới (khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi công tác từ 20 km trở lên) được bố trí nhà ở  công vụ. Trường hợp cơ quan chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ theo mức khoán 1.500.000 đồng/tháng để thuê nhà ở.

b) Thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ luân chuyển, từ khi có quyết định luân chuyển và kết thúc khi được điều động, bố trí công tác khác của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định tiếp tục bố trí ổn định công tác ở địa phương, đơn vị (nơi đã luân chuyển đến).

c) Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển theo Nghị quyết này do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.        

Tin liên quan

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/10/2023 11:45 SA)

Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(06/09/2023 9:00 SA)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018...(06/09/2023 8:57 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(06/09/2023 8:54 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường(06/09/2023 8:52 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Coong tác dân tộc(06/09/2023 8:49 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục (02/10/2023 11:51 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Văn phòng (02/10/2023 11:32 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/10/2023 11:45 SA)

Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(06/09/2023 9:00 SA)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018...(06/09/2023 8:57 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(06/09/2023 8:54 SA)

69 người đang online
°