Hướng dẫn vị trí việc làm công chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Đăng ngày 12 - 06 - 2023
Lượt xem: 215
100%

Ngày 20/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

 

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê từ trung ương đến địa phương, gồm: Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp huyện).

Về nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, Thông tư nêu rõ, vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Số TT

Tên vị trí việc làm

Tương ứng ngạch công chức

Cấp trung ương

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý kinh tế tổng hợp

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

2

Chuyên viên chính về quản lý kinh tế tổng hợp

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý kinh tế tổng hợp

Chuyên viên

x

x

x

4

Chuyên viên cao cấp về quản lý đầu tư

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

5

Chuyên viên chính về quản lý đầu tư

Chuyên viên chính

x

x

 

6

Chuyên viên về quản lý đầu tư

Chuyên viên

x

x

x

7

Chuyên viên cao cấp về quản lý kinh tế đối ngoại

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

8

Chuyên viên chính về quản lý kinh tế đối ngoại

Chuyên viên chính

x

x

 

9

Chuyên viên về quản lý kinh tế đối ngoại

Chuyên viên

x

x

x

10

Chuyên viên cao cấp về quản lý quy hoạch

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

11

Chuyên viên chính về quản lý quy hoạch

Chuyên viên chính

x

x

 

12

Chuyên viên về quản lý quy hoạch

Chuyên viên

x

x

x

13

Chuyên viên cao cấp về quản lý đấu thầu

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

14

Chuyên viên chính về quản lý đấu thầu

Chuyên viên chính

x

x

 

15

Chuyên viên về quản lý đấu thầu

Chuyên viên

x

x

x

16

Chuyên viên cao cấp về quản lý doanh nghiệp

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

17

Chuyên viên chính về quản lý doanh nghiệp

Chuyên viên chính

x

x

 

18

Chuyên viên về quản lý doanh nghiệp

Chuyên viên

x

x

x

19

Chuyên viên cao cấp về quản lý kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

20

Chuyên viên chính về quản lý kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác

Chuyên viên chính

x

x

 

21

Chuyên viên về quản lý kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác

Chuyên viên

x

x

x

22

Thống kê viên cao cấp

Thống kê viên cao cấp

x

x

 

23

Thống kê viên chính

Thống kê viên chính

x

x

x

24

Thống kê viên

Thống kê viên

x

x

x

25

Thống kê cao đẳng

Thống kê viên cao đẳng

x

x

x

26

Thống kê trung cấp

Thống kê viên trung cấp

x

x

x

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.
Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2023.

Tin liên quan

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục (02/10/2023 11:51 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Văn phòng (02/10/2023 11:32 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp (05/09/2023 5:00 CH)

Về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn cán bộ, công chức cấp xã vào làm tại UBND huyện...(14/10/2022 9:13 SA)

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự đánh giá Chương trình hành động...(29/06/2022 8:51 SA)

kế hoạch tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm...(29/06/2022 8:45 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục (02/10/2023 11:51 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Văn phòng (02/10/2023 11:32 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/10/2023 11:45 SA)

Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(06/09/2023 9:00 SA)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018...(06/09/2023 8:57 SA)

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(06/09/2023 8:54 SA)

46 người đang online
°