tài liệu năm công tác thanh tra năm 2021

Đăng ngày 13 - 05 - 2022
Lượt xem: 363
100%

 


02_KH_UBND_2021_signed.pdf | 02_KH-TCKH(04.03.2022_15h01p46)_signed.pdf | 03 DON VI SU NGHIEP.pdf | 06-BC-UBND.pdf | 25_KH_UBND_2021_signed.pdf | 87_LTCD_VPUB_2021_signed.pdf | 88_BC_UBND_2021.pdf | 107_KH_UBND.pdf | 109_KH_UNBD.pdf | 140 GIAO CHI TIEU BC GIAO DUC 2021.pdf | 141-KH-UBND.pdf | 169_KH_UBND_2020_signed.pdf | 170_KH_UBND_2020_signed.pdf | 175_BC_UBND.pdf | 83-KH-UBND.pdf | 197_BC_UBND_2021.pdf | 209-Kh-UBND.pdf | 224-KH-UBND.pdf | 232_BC_UBND.pdf | 245_BC_UBND.pdf | 274_LTCD_VPUB_2021.pdf | 274_LTCD_VPUB_2021.pdf | 355_TB_UBND.pdf | 370-TB-UBND.pdf | 382-TB-UBND.pdf | 385-QĐ-UBND.pdf | 460_BC_UBND.pdf | 511_BC_UBND.pdf | 511_BC_UBND.pdf | 539-BC-UBND.pdf | 581-BC-UBND.pdf | 584-BC-UBND.pdf | 586-BC-UBND.pdf | 589-BC-UBND.pdf | 618-BC-UBND.pdf | 620-BC-UBND.pdf | 628-BC-UBND.pdf | 634-BC-UBND.pdf | 645 BAO CAO TONG KET CCHC 2021.pdf | 659_UBND_VX.pdf | 668-BC-UBND.pdf | 864-BC-UBND.pdf | 949_LTCD_VPUB_2020_signed.pdf | 1189-QĐ-UBND.pdf | 1189-QĐ-UBND.pdf | 1240a-QĐ-UBND.pdf | 1464_QĐ_UBND.pdf | 1502-QĐ-UBND.pdf | 1502-QĐ-UBND.pdf | 546-QĐ-UBND.pdf | 1624-QĐ-UBND.pdf | 1647-QĐ-UBND.pdf | 1838-QĐ-UBND.pdf | 1844 GIAO BIEN CHE HANH CHINH 2021.pdf | 1976_UBND_NV.pdf | 455-CV-UBND.pdf | 2641-CV-UBND.pdf | 2660-CV-UBND.pdf | 2851-CV-UBND.pdf | LTCD THANG 08.pdf | LTCD THANG 09.pdf | TCD THANG 10.pdf | TCD THANG 11.pdf | LTCD(29.03.2021_16h07p10)_signed.pdf | LTD THANG 12.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021(20/05/2022 8:54 SA)

tài iệu thanh tra năm 2021(18/05/2022 4:15 CH)

Lịch tiếp công dân tháng 1 năm 2021(18/05/2022 4:09 CH)

V/v thành lập Đoàn Thanh tra, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân,...(13/05/2022 8:17 SA)

Tài liệu thanh tra năm 2021(13/05/2022 10:23 SA)

báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp đơn thư khiếu nại năm 2021(13/05/2022 9:10 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021(20/05/2022 8:54 SA)

tài iệu thanh tra năm 2021(18/05/2022 4:15 CH)

Lịch tiếp công dân tháng 1 năm 2021(18/05/2022 4:09 CH)

V/v thành lập Đoàn Thanh tra, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân,...(13/05/2022 8:17 SA)

Tài liệu thanh tra năm 2021(13/05/2022 10:23 SA)

báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp đơn thư khiếu nại năm 2021(13/05/2022 9:10 SA)

36 người đang online
°