Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

tài liệu năm công tác thanh tra năm 2021

Đăng ngày 13 - 05 - 2022
Lượt xem: 151
100%

 


02_KH_UBND_2021_signed.pdf | 02_KH-TCKH(04.03.2022_15h01p46)_signed.pdf | 03 DON VI SU NGHIEP.pdf | 06-BC-UBND.pdf | 25_KH_UBND_2021_signed.pdf | 87_LTCD_VPUB_2021_signed.pdf | 88_BC_UBND_2021.pdf | 107_KH_UBND.pdf | 109_KH_UNBD.pdf | 140 GIAO CHI TIEU BC GIAO DUC 2021.pdf | 141-KH-UBND.pdf | 169_KH_UBND_2020_signed.pdf | 170_KH_UBND_2020_signed.pdf | 175_BC_UBND.pdf | 83-KH-UBND.pdf | 197_BC_UBND_2021.pdf | 209-Kh-UBND.pdf | 224-KH-UBND.pdf | 232_BC_UBND.pdf | 245_BC_UBND.pdf | 274_LTCD_VPUB_2021.pdf | 274_LTCD_VPUB_2021.pdf | 355_TB_UBND.pdf | 370-TB-UBND.pdf | 382-TB-UBND.pdf | 385-QĐ-UBND.pdf | 460_BC_UBND.pdf | 511_BC_UBND.pdf | 511_BC_UBND.pdf | 539-BC-UBND.pdf | 581-BC-UBND.pdf | 584-BC-UBND.pdf | 586-BC-UBND.pdf | 589-BC-UBND.pdf | 618-BC-UBND.pdf | 620-BC-UBND.pdf | 628-BC-UBND.pdf | 634-BC-UBND.pdf | 645 BAO CAO TONG KET CCHC 2021.pdf | 659_UBND_VX.pdf | 668-BC-UBND.pdf | 864-BC-UBND.pdf | 949_LTCD_VPUB_2020_signed.pdf | 1189-QĐ-UBND.pdf | 1189-QĐ-UBND.pdf | 1240a-QĐ-UBND.pdf | 1464_QĐ_UBND.pdf | 1502-QĐ-UBND.pdf | 1502-QĐ-UBND.pdf | 546-QĐ-UBND.pdf | 1624-QĐ-UBND.pdf | 1647-QĐ-UBND.pdf | 1838-QĐ-UBND.pdf | 1844 GIAO BIEN CHE HANH CHINH 2021.pdf | 1976_UBND_NV.pdf | 455-CV-UBND.pdf | 2641-CV-UBND.pdf | 2660-CV-UBND.pdf | 2851-CV-UBND.pdf | LTCD THANG 08.pdf | LTCD THANG 09.pdf | TCD THANG 10.pdf | TCD THANG 11.pdf | LTCD(29.03.2021_16h07p10)_signed.pdf | LTD THANG 12.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021(20/05/2022 8:54 SA)

tài iệu thanh tra năm 2021(18/05/2022 4:15 CH)

Lịch tiếp công dân tháng 1 năm 2021(18/05/2022 4:09 CH)

V/v thành lập Đoàn Thanh tra, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân,...(13/05/2022 8:17 SA)

Tài liệu thanh tra năm 2021(13/05/2022 10:23 SA)

báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp đơn thư khiếu nại năm 2021(13/05/2022 9:10 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021(20/05/2022 8:54 SA)

tài iệu thanh tra năm 2021(18/05/2022 4:15 CH)

Lịch tiếp công dân tháng 1 năm 2021(18/05/2022 4:09 CH)

V/v thành lập Đoàn Thanh tra, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tiếp công dân,...(13/05/2022 8:17 SA)

Tài liệu thanh tra năm 2021(13/05/2022 10:23 SA)

báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp đơn thư khiếu nại năm 2021(13/05/2022 9:10 SA)

40 người đang online
°