Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Thực hiện lộ trình nhiệm vụ công tác bầu cử, từ ngày 31/3/2021 đến 07/4/2021, 38/38 thôn của huyện Bác Ái đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng...

Đến nay, tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện Bác ái được triển khai khẩn trương, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ, lịch trình theo kế hoạch đã đề ra. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND và Thường trực...

Về việc xác định khu phiếu bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-20296

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021-2026

Nghị Quyết Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2021-2026

Dự báo thời tiết

Về đầu trang