Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Về việc xác định khu phiếu bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-20296

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021-2026

Nghị Quyết Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định về việc phân công các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái, nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định thành lập Tiểu ban Nghiệp vụ phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Dự báo thời tiết

Về đầu trang