Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Cơ cấu tổ chức của UBND huyện gồm: Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch và 12 phòng chuyên môn trực thuộc.

Ngày 20/6/2019, Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2016 – 2021, quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác...

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN(08/09/2015 3:33:00 CH) 1372

01. Hồ Xuân Ninh,Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện; 02. Cấn Thị Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện; 03. Ngô Thanh Lâm Phó - Chủ tịch UBND huyện. Bấm vào mục UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN để xem thêm

Dự báo thời tiết

Về đầu trang