Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN(08/09/2015 3:31:00 CH) 1371

01. Phạm Văn Sâm,Phó Bí thư HU – Chủ tịch HĐND huyện; 02. Kiều Mạnh Lưu,UVTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện; 03. Pinăng Bình, HUV – Uỷ viên Thường trực HĐND huyện

Dự báo thời tiết

Về đầu trang