Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN(08/09/2015 3:31:00 CH) 1371

01. Mẫu Thái Phương - Chủ tịch HĐND huyện; 02. Kiều Mạnh Lưu,UVTV – Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; 03. Pinăng Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang