Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Ngày 22/7/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Công văn số 1459/UBND-TH, về việc tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo các Thông báo kết luận họp Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh.

Triển khai thông báo khẩn số 9 liên quan đến các địa điểm ca mắc Covid -19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

triển khai thực hiện Thông báo số 2221/TB-KSBT ngày 19/7/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cơ quan, đơn vị.

V/v triển khai thực hiện các Thông báo khẩn số 3, 4, 5 của CDC tỉnh.

THÔNG BÁO (15/07/2021 2:43:00 CH) 3526

Về việc hoạt động Khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid – 19 huyện Bác Ái

Thực hiện Thông báo số 126/TB-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Về việc áp dụng các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồ Xuân Ninh tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bác Ái ngày 11/7/2021.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang